شعار سال
سه شنبه 05 تیر 1403

همه افراد زیر 22 سال (براساس منشور و دستورالعمل برگزاری مسابقات هر دوره که به استانها ابلاغ می شود) مجاز به حضور در مسابقات ملی مهارت می باشند.

در حال حاضر حضور در مسابقات ملی مهارت برای متقاضیان مبلغ 850.000 ریال می باشد.

رقابت کنندگانی که در دوره های قبل از یک استان شرکت کرده اند تنها در صورت تغییر محل زندگی، محل کار یا محل تحصیل (با ارائه مدارک مثبته قبل از ثبت نام) می توانند از استان دیگری شرکت نمایند. ضمنا رقابت کنندگانی که در مرحله شهرستانی از یک استان شرکت کرده اند، در مراحل بعدی مجاز به تغییر استان نمی باشند.

مدال آوران مسابقات ملی مهارت ادوار قبلی مجاز به شركت در همان رشته در دوره بعد نمي‌باشند. ضمنا مدال آوران یک دوره به شرط داشتن شرایط سنی و یا داشتن مدرک مهارتی یا تحصیلی مرتبط، می توانند در دوره های آتی در یک رشته دیگر حضور یابند.

شرکت افرادي که در حال انجام خدمت مقدس سربازي هستند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در دستورالعمل مسابقات ملی مهارت مربوطه و مشروط به داشتن شرايط سني مجاز در مسابقات بلامانع است.

حضور شرکت کنندگانی که مدال کسب نمی کنند تا 3 دوره شرکت در مسابقات بلا مانع میباشد.

خیر آقایان و خانم ها در تمامی رشته ها قادر به حضور خواهند بود

کسب مدال، الزامی برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جهت اعزام مدال آوران به مسابقات جهانی مهارت ایجاد نمی کند. با این حال اردوهای آماده سازی برای اعزام به مسابقات جهانی برای رشته های منتخب، با حضور مدال آوران مسابقات ملی مهارت که دارای شرایط سنی مجاز باشند تشکیل خواهد شد.

رشته های اعزامی پس از بررسی و در نظر گرفتن کلیه شرایط توسط ستاد اجرایی مسابقات مشخص و اعلام خواهد شد.

کلیه مدال آوران مسابقات ملی مهارت که دارای شرایط سنی مجاز باشند به اردوهای آماده سازی دعوت می شوند.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین