شعار سال
دوشنبه 03 اردیبهشت 1403

 

فرز CNC تراش CNC مکاترونیک

آلمان - نورنبرگ - 2022

مسابقات بین المللی مهارت - آلمان (نورنبرگ - 2022) - رشته لوله کشی و گرمایشی
علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ  رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ  رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ  رشته لوله کشی و گرمایشی
رقابت کننده : علیرضا سرداری
کارشناس : وحیدرضا علیشاهی
آلمان - نورنبرگ علیرضا سرداری - رشته لوله کشی و گرمایشی
آلمان - نورنبرگ

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین