ورود به سایت جدید مسابقات ملی مهارت

WWW.WORLDSKILLS.IR

 

تعداد رقابت کنندگان مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت از ابتدا تاکنون

نتایج حضور ایران در مسابقات جهانی مهارت بعد از انقلاب اسلامی