دانلود : طرح پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز           حجم فایل 7 KB
   دانلود : نقشه جدید پروژه رشته کابینت سازی           حجم فایل 2389 KB
   دانلود : فلوچارت مرحله کشوری رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 121 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات رشته قنادی           حجم فایل 118 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات رشته خیاطی           حجم فایل 620 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 1879 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی           حجم فایل 1701 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته نجاری           حجم فایل 61 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی           حجم فایل 378 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه           حجم فایل 2281 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته آجرچینی           حجم فایل 243 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری           حجم فایل 523 KB
   دانلود : شرح فنی ماژول 4 رشته دوازدهمین مسابقات تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 138 KB
   دانلود : پروژه طراحی وب دوازدهمین مسابقات مرحله کشوری           حجم فایل 5289 KB
   دانلود : توضیحات مربوط به پروژه طراحی وب دوازدهمین مسابقات مرحله کشوری           حجم فایل 239 KB
   دانلود : شرح فنی رشته جوشکاری           حجم فایل 663 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک- نسخه نهایی           حجم فایل 564 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 313 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک           حجم فایل 574 KB
   دانلود : شرح فنی مسابقات جهانی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 628 KB
   دانلود : ترجمه شرح فنی مسابقات جهانی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 442 KB
   دانلود : شرح فنی ویژه مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 2910 KB
   دانلود : نقشه های پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 253 KB
   دانلود : پروژه نمونه کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 477 KB