جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > چهاردهمین مسابقات ملی مهارت > مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 20 -  نمايش : 2367  -  دانلود : 2508


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی وب...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2561  -  دانلود : 2375


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری طراحی گرافیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 2065  -  دانلود : 2183


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری طراحی گرافیک...

   سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته مکاترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2469  -  دانلود : 1960


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته مکاترونیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1579  -  دانلود : 1931


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته الکترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 12 -  نمايش : 1871  -  دانلود : 1910


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته الکترونیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی  - 0 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1623  -  دانلود : 1897


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد (خیاطی)  - 0 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1943  -  دانلود : 1871


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد (خیاطی)...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1727  -  دانلود : 1816


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1692  -  دانلود : 1802


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اتومبیل  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1499  -  دانلود : 1802


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اتومبیل...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1723  -  دانلود : 1765


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کابینت سازی چوبی  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1142  -  دانلود : 1759


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کابینت سازی چوبی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1416  -  دانلود : 1692


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی به صورت تستی با پاسخ نامه...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته اتصالات  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1210  -  دانلود : 1678


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته اتصالات...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1477  -  دانلود : 1610


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1503  -  دانلود : 1607


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته صافکاری  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1111  -  دانلود : 1580


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته صافکاری...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1255  -  دانلود : 1536


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1209  -  دانلود : 1523


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1186  -  دانلود : 1507


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1116  -  دانلود : 1497


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آچرچینی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1156  -  دانلود : 1477


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آچرچینی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1831  -  دانلود : 1457


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جواهرسازی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته قنادی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1969  -  دانلود : 1454


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته قنادی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تراش CNC  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1140  -  دانلود : 1428


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تراش CNC...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1178  -  دانلود : 1392


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فرز CNC...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته نقاشی خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 1120  -  دانلود : 1312


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885451 | بازديدکنندگان امروز: 543 | کل بازديدکنندگان: 9204929 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 3.0071 ثانيه