دانلود : نسخه جدید ابزار همراه کارآموزان آزمون مرحله اول اردوی ٢٠١١ رشته تراش CNC           حجم فایل 359 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول اردوی 2011 رشته جواهرسازی           حجم فایل 30 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته فناوري طراحي گرافيك           حجم فایل 353 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته برودتي           حجم فایل 12 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته فناوري اتومبيل           حجم فایل 11 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته نجاري           حجم فایل 356 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته تاسيسات الكتريكي           حجم فایل 92 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته طراحي وب           حجم فایل 353 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته جوشكاري           حجم فایل 95 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته فرز CNC           حجم فایل 360 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته مکاترونیک           حجم فایل 353 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله اول رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 354 KB