دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته فناوری طراحی گرافیک           حجم فایل 451 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته طراحی فضای سبز           حجم فایل 665 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته نقاشی خودرو           حجم فایل 384 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته قنادی           حجم فایل 665 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته خیاطی           حجم فایل 511 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته نجاری           حجم فایل 536 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته کابینت سازی           حجم فایل 434 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته رباتیک           حجم فایل 536 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته آجرچینی           حجم فایل 359 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته لوله کشی و گرمایشی           حجم فایل 816 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته صافکاری خودرو           حجم فایل 445 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته کاشیکاری دیوار و کف           حجم فایل 816 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته طراحی مهندسی مکانیک           حجم فایل 340 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته مکاترونیک           حجم فایل 429 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 589 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته شبکه های کابلی           حجم فایل 429 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته پلی مکانیک           حجم فایل 649 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه           حجم فایل 401 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته برودتی و تهویه           حجم فایل 401 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته فناوری اتومبیل           حجم فایل 401 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته جواهرسازی           حجم فایل 567 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 372 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 773 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته طراحی وب           حجم فایل 372 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته الکترونیک           حجم فایل 610 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته جوشكاري           حجم فایل 394 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته راه كارهاي نرم افزاري در كسب و كار           حجم فایل 438 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته فرز CNC           حجم فایل 394 KB
   دانلود : شرح فنی ٢٠١١-لندن رشته تراش CNC           حجم فایل 556 KB