دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته مديريت تحت شبكه           حجم فایل 3460 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته كنترل صنعتي           حجم فایل 3351 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته كابينت سازي چوبي           حجم فایل 2541 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته طراحي وب           حجم فایل 2498 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته لوله كشي و گرمايشي           حجم فایل 2313 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته برودتي و تهويه           حجم فایل 1548 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته آجرچيني           حجم فایل 1336 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته الكترونيك           حجم فایل 2006 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته نجاري           حجم فایل 268 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته رباتيك           حجم فایل 668 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته تاسيسات الكتريكي           حجم فایل 722 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته صافكاري خودرو           حجم فایل 343 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته كاشيكاري ديوار و كف           حجم فایل 159 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته جوشكاري           حجم فایل 637 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته فرز CNC           حجم فایل 422 KB
   دانلود : پروژه مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات رشته تراش CNC           حجم فایل 465 KB