جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های مرحله استانی
   
برنامه ها

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 12 -  نمايش : 2303  -  دانلود : 2278


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی وب- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 2100  -  دانلود : 2158


رشته طراحی وب- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1942  -  دانلود : 2132


رشته خیاطی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1720  -  دانلود : 2026


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1958  -  دانلود : 1932


رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1635  -  دانلود : 1888


رشته رباتیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1805  -  دانلود : 1875


رشته مکاترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1671  -  دانلود : 1858


رشته الکترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کنترل صنعتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1756  -  دانلود : 1788


رشته کنترل صنعتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1624  -  دانلود : 1780


رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CAD- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1611  -  دانلود : 1740


رشته طراحی مهندسی مکانیک CAD- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1406  -  دانلود : 1739


رشته طراحی فضای سبز- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1626  -  دانلود : 1729


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1474  -  دانلود : 1703


رشته جوشکاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1296  -  دانلود : 1647


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1579  -  دانلود : 1606


رشته فناوری خودرو- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1587  -  دانلود : 1584


رشته تراش CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1270  -  دانلود : 1577


رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1456  -  دانلود : 1571


رشته برودتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته آجرچینی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1563  -  دانلود : 1569


رشته آجرچینی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جواهرسازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1241  -  دانلود : 1552


رشته جواهرسازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1448  -  دانلود : 1533


رشته فرز CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قنادی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1493  -  دانلود : 1526


رشته قنادی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1342  -  دانلود : 1520


رشته کابینت سازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نجاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1304  -  دانلود : 1510


رشته نجاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پلی مکانیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1232  -  دانلود : 1497


رشته پلی مکانیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1175  -  دانلود : 1379


رشته قالیبافی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1130  -  دانلود : 1375


رشته منبت کاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885473 | بازديدکنندگان امروز: 1 | کل بازديدکنندگان: 9204982 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 3.1612 ثانيه