جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های مرحله استانی
   
برنامه ها

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 12 -  نمايش : 2327  -  دانلود : 2324


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی وب- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 2114  -  دانلود : 2225


رشته طراحی وب- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1964  -  دانلود : 2198


رشته خیاطی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1735  -  دانلود : 2071


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1980  -  دانلود : 1993


رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1656  -  دانلود : 1949


رشته رباتیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1824  -  دانلود : 1935


رشته مکاترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1690  -  دانلود : 1905


رشته الکترونیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1647  -  دانلود : 1848


رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کنترل صنعتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1781  -  دانلود : 1843


رشته کنترل صنعتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CAD- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1633  -  دانلود : 1799


رشته طراحی مهندسی مکانیک CAD- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1429  -  دانلود : 1799


رشته طراحی فضای سبز- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1647  -  دانلود : 1787


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1497  -  دانلود : 1764


رشته جوشکاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1312  -  دانلود : 1702


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1599  -  دانلود : 1661


رشته فناوری خودرو- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1289  -  دانلود : 1636


رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1477  -  دانلود : 1630


رشته برودتی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1608  -  دانلود : 1628


رشته تراش CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته آجرچینی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1577  -  دانلود : 1617


رشته آجرچینی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جواهرسازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1257  -  دانلود : 1605


رشته جواهرسازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1467  -  دانلود : 1581


رشته فرز CNC- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قنادی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1518  -  دانلود : 1571


رشته قنادی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نجاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1322  -  دانلود : 1566


رشته نجاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1355  -  دانلود : 1566


رشته کابینت سازی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پلی مکانیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1248  -  دانلود : 1553


رشته پلی مکانیک- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1143  -  دانلود : 1435


رشته منبت کاری- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1197  -  دانلود : 1426


رشته قالیبافی- مرحله استانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2928820 | بازديدکنندگان امروز: 821 | کل بازديدکنندگان: 9335954 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 3.2052 ثانيه