لینک ثبت نام در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

http://www.portaltvto.com/olampiad/signup/step1

 

تعداد رقابت کنندگان مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت از ابتدا تاکنون

نتایج حضور ایران در مسابقات جهانی مهارت بعد از انقلاب اسلامی