برای ثبت نام بر روی کد زیر کلیک کنید

     
     
دانلود پوستر با کیفیت بالا    
دستورالعمل نوزدهمین مسابقات ملی مهارت    
     
اطلاعیه ها:    
اطلاعیه شماره 1    
اطلاعیه شماره 2