نظر به اهمیت دفتر مسابقات به عنوان تنها نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در زمینه برگزاری مسابقات مهارت مطابق با استانداردهای سازمان جهانی مهارت و نقش بی بدیل آن در توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و باعنایت به ارتباط این دفتر و نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی برگزاری آموزشهای مهارتی در ایران با سازمان جهانی مهارت و همچنین با توجه به فراخوان برگزاری رشته های جدید در در مسابقات 2019 کازان روسیه که قطعا زمینه ای مناسب برای مسایل فوق می باشد، متقاضیان می توانند نسبت به پیشنهاد رشته مورد نظر خود(که در لیست رشته های فعلی مسابقات جهانی مهارت موجود نباشد) بر طبق ضوابط و شرایط موجود در فایل ذیل اقدام نموده و نتیجه را حداکثر تا تاریخ دهم بهمن سالجاری به دفتر مسابقات اعلام نمایند.

با تشکر

دفتر مسابقات ملی و بین المللی مهارت.

 

 

فراخوان برگزاری رشته های جدید به صورت نمایشی در چهل و پنجمین دوره مسابقات جهانی مهارت (انگلیسی)
فراخوان برگزاری رشته های جدید به صورت نمایشی در چهل و پنجمین دوره مسابقات جهانی مهارت (فارسی)
رشته های مسابقات جهانی مهارت