دانلود : نقشه سازه کارگاهی رشته خیاطی زنانه           حجم فایل 240 KB
   دانلود : نقشه سازه کارگاهی رشته مکانیک صنایع (پلی مکانیک)           حجم فایل 99 KB
   دانلود : نقشه سازه كارگاهي رشته جوشكاري           حجم فایل 592 KB
   دانلود : نقشه سازه کارگاهی رشته فرشبافی           حجم فایل 133 KB
   دانلود : نقشه سازه کارگاهی رشته نقشه کشی صنعتی           حجم فایل 46 KB