نتایج اولین مسابقات ملی مهارت ویژه افراد دارای معلولیت
برنامه زمان بندی نخستین مسابقات ملی مهارت ویژه افراد دارای معلولیت
 
فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری نخستین مسابقات آزاد مهارت ویژه افراد دارای معلولیت
 

 

 منشور اولین مسابقات ملی مهارت ویژه افراد دارای معلولیت 
 
 پوستر اولین مسابقات ملی مهارت ویژه افراد دارای معلولیت 
 
 
 استاندارد رشته طراحی گرافیک رایانه ای  
 
 استاندارد رشته کنده کاری روی چوب  
 
 استاندارد رشته کارور word  
 
 استاندارد رشته خیاطی