در سپتامر1993 ايده برگزاري مسابقات مهارت ASEAN  ‚ طي اجلاسي كه به همت سازمان جهاني كار ILO  در چيپاي (Chipa) ژاپن برگزار شده بود طرح گرديد و سپس اين پيشنهاد در دهمين نشست وزراي كارASEAN به تصويب رسيد .
اولين دور مسابقات مهارت ASEAN سال 1995 در كوالالامپور مالزي برگزار گرديد. در حال حاضر هر دو سال يكبار بهترين و كارآزموده ترين جوانان آسياي جنوب شرق آسيا گرد هم مي آيند تا توانمنديهاي خود را به نمايش بگذارند وبراي احراز مدالهاي طلا ‚ نقره و برنز بمدت 3 روز به رقابت بپردازند. مسابقات مهارت ASEAN  فرصتي جهت تبادل دانش‚ مهارت و تجربه است كه به ارتقاء آموزشها و استاندارد ها منتهي ميگردد. اهداف مسابقات مهارت ASEAN را ميتوان بدين شكل بر شمرد 1- توسعه كيفيت مهارتهاي فني و حرفه اي و ارزشهاي شغلي در ميان جوانان و نيروي كاري 2- ترغيب همكاريها در زمينه آموزشهاي فني و حرفه اي 3- ترغيب همكاريها ميان دولتها‚صنايع‚ سازمانهاي كارفرمايان و كارگران و موسسات آموزشهاي فني و حرفه اي 4 – پرورش نيروي كاري ماهر