تمامي افراد حاضر در سي و نهمين دوره رقابتهاي  جهاني مهارت شيزوكاي ژاپن 2007 از آن بعنوان تجربه اي ارزشمند و موفقيتي باشكوه ياد ميكنند.
كميته هماهنگي فستيوال بين المللي مهارت براي همگان در ژاپن (JOCISF) اطلاعات و بازخورد مسابقات جهاني مهارت و رقابتهاي جهاني مهارت معلولين را در گزارش نهايي گردآوري و منعكس نموده است .
اين گزارش شرحي از وقايع مراسم افتتاحيه و اختتاميه و ساير رخدادها از جمله گردشها و رسانه هاي گروهي حاضر در مسابقات  ارائه ميدهد. اگر بخواهيد كل گزارش را مطالعه نماييد به سايتwww.worldskills.org  مراجعه و فايل Pdf را داونلود كنيد.
همچنين فيلم ويديويي رقابتها در سايت مذكور جهت استفاده علاقمندان موجود است.