آقاي نايجل دانلوپ قهرمان مهارت جهاني 2003 اهل ايرلند شمالي مي باشد كه در حال حاضر در منطقه اسكارشامن در جنوب سوئد زندگي مي كند. او هم اكنون در ديناميت به عنوان متخصص برق مشغول به كار مي باشد.
ديناميت كه در مالكيت شركت بازرگاني سوئدي اتوبوس ‘ كاميون و اسكانيا مي باشد متخصص توليد و تامين تسهيلات براي مشتريان صنعتي در سوئد بوده و بزرگترين كارفرماي اسكارشامن به شمار مي آيد كه داراي 2000 كارمند مي باشد. اين شركت داراي دو كارخانه ديگر در قسمت شمالي و مياني سوئد مي باشد.
نيجل كه قهرمان مكاترونيك مي باشد داراي سابقه در مهارتهاي مهندسي الكترونيك و مكانيك بوده و چند سال اخير را صرف ارتقا مهارت هاي مهندسي خود نموده است. جدا از اصرار خود او براي شركت در قهرماني مهارت جهاني كه مهارتهاي الكتريكي او را بالا ميبرد ‘او براي يادگيري بيشتد در طي 6 ماه به طور تمام وقت مشغول به كار بود.
"از آنجاييكه در حال آشنا شدن بيشتر با محل كار خود هستم در نظر دارم كه ويژگيهاي الكتريكي مهارت  را بيشتر بياموزم و از فرصت خوبي كه در ديناميت بدست اورده ام نهايت استفاده راببرم.روز هاي شنبه براي كمك به يكي از همكاران ميروم كه هم  ميتوانم به او كمك كنم و هم براي خودم تجربه مي شود."
 
در طي چند ماه گذشته نيجل فرصتهاي زيادي را براي پيشبرد مهارتهاي خود در اين شهر كوچك سوئدي به وجود آورده است. او به باشگاه شركت خود پيوسته و بازي بدمينتون را شروع نموده است.
و مانند هر خارجي كه در يك كشور جديد زندگي مي كند نيجل هم با تمام چالش هاي موجود دست وپننجه نرم مي كند.
" من يادگيري زبان را در ماه دسامبر شروع كردم كه به من در مورد  شرح فني دستگاهها كه همگي به زبان سوئدي هستند بسيار كمك مي كند. اگر چه اين موضوع براي من چندان خوب نيست اما تمامي همكاران من به زبان انگليسي مسلط هستند و هرگاه نياز به كمك داشته باشم به ياري من مي آيند."
 پس از پايان 6 ماه اقامت نيجل چه چيز در انتظار اوست؟
"با اطلاع ازاين موضوع كه چه فرصت بزرگي به من در سوئد روي آورده و اينكه هم اكنون اولين قدم را در حرفه جهاني برداشته ام فكر نمي كنم كه به اين زوديها به ايرلند شمالي برگردم و درحال مذاكره با مقامات ديناميت هستم تا قراردادم را تمديد نموده و ويا شايد هم در كارخانه ديگر آنها مشغول به كار شوم و شايد هم در يك كشور ديگر. هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد."
براي اطلاعات بيشتردرمورد قهرمانان مهارت جهاني  لطفا با ميخاييل كاستلو تماس بگيريد:
MIKAELI.COSTELLO@WORLDSKILLS.ORG