رده بندی استانها در پانزدهمین مسابقات ملی مهارت
 
نتایج مرحله کشوری پانزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان
 
نتایج مرحله کشوری پانزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته
 
فرم حضور و غیاب رقابت کنندگان به تفکیک رشته
فرم حضور و غیاب کارشناسان به تفکیک رشته
 
اسامی رقابت کنندگان پانزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان
اسامی رقابت کنندگان پانزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته
اسامی کارشناسان پانزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان
اسامی کارشناسان پانزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته
 
اسامی کارشناسان مسئول پانزدهمین مسابقات ملی مهارت
بروشور دعوت از دیگر کشورها جهت شرکت در پانزدهمین مسابقات ملی مهارت
فهرست کلیه مدال آوران مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت از سال 1379 تا 1392 به تفکیک استان
فایل زمانبندی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت

دستورالعمل جلب مشارکت حامیان پانزدهمین مسابقات ملی مهارت

آئین نامه انضباطی مسابقات ملی مهارت  
 
لیست ابزار ، تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استاني
 
پروژه های مرحله استاني
 
لیست ابزار ، تجهیزات و مواد مصرفی مرحله کشوری
  الحاقیه لیست ابزار و تجهیزات همراه رقابت کنندگان رشته های آشپزی - شیرینی پزی - جوشکاری
 
لیست ابزار همراه مرحله کشوری
 
پروژه های نمونه مرحله کشوری
 
پروژه نمونه کشوری رشته طراحی وب
 
منشور پانزدهمين مسابقات ملي مهارت _ دانلود

ثبت نام پانزدهمين مسابقات ملی مهارت ، انتخابی چهل و سومين مسابقات جهاني مهارت برزيل – 2015  )

راهنمای ثبت نام پانزدهمین مسابقات ملی مهارت در پورتال

تعریف رشته های پانزدهمین مسابقات ملی مهارت

 
  پوستر پانزدهمين مسابقات ملي مهارت
 
مدیریت منابع آب  -- آکواترونیک
       

   دانلود : مراکز مجری رشته های پانزدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 225 KB
   دانلود : صورتجلسه چگونگي تعيين پروژه كشوري رشته طراحي مهندسي مكانيك           حجم فایل 147 KB
   دانلود : کامپوننت های مجاز همراه رقابت کننده- رشته راهکاری های نرم افزار برای کسب و کار           حجم فایل 97 KB
   دانلود : فرم هاي خام طراحي پروژه مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 170 KB