با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت حضور در چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت (آلمان - 2013) مرحله اول اردوهای آماده سازی در 10 رشته زیر از تاریخ 18 آذر لغایت 18 بهمن برگزار می گردد:

1- الکترونیک

2- جواهرسازی

3- جوشکاری

4- رباتیک

5- طراحی وب

6- فناوری اتومبیل

7- فناوری اطلاعات- مدیریت سیتم های تحت شبکه

8- فناوری اطلاعات- راه کارهای نرم افزاری برای تجارت

9- فناوری طراحی گرافیک

10- طراحی مهندسی مکانیک

   دانلود : توضیحات آزمون مرحله اردوی آماده سازی مسابقات جهانی 2013 رشته رباتیک           حجم فایل 800 KB
   دانلود : زمانبندي آزمون اردوي مرحله اول           حجم فایل 108 KB
   دانلود : ليست ابزار همراه رشته مکاترونيک در آزمون اردوي مرحله اول           حجم فایل 19 KB
   دانلود : لیست تجهیزات و ابزار همراه رقابت کننده رشته مکاترونیک در آزمون نخست اردوی آماه سازی 2013           حجم فایل 188 KB
   دانلود : فرم تعهدنامه ویژه رقابت کنندگان حاضر در اردوی آماده سازی مسابقات جهانی - 2013           حجم فایل 279 KB
   دانلود : فرم برنامه آموزشی اردوهای آماده سازی 2013           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فرم برنامه آموزشی اردوهای آماده سازی 2013           حجم فایل 271 KB