آزمون آنلاین قوانین مسابقات ملی مهارت و آزمون تخصصی
 
  آزمون عمومی جهت کارشناسان شرکت کننده در مسابقات ملی مهارت و از محتوای آخرین نسخه منشور مسابقات ملی مهارت و همچنین قوانین و مقررات ارزشیابی در مسابقات طراحی گردیده است. خواهشمند است با کلیک بر روی لینک زیر پس از ثبت نام آزمون مربوطه را انجام دهید.

کلیه کارشناسان حاضر در مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت موظف به گذران آزمون عمومی و تخخصی رشته خود می باشند.


برای شرکت در آزمون تخصصی با همان نام کاربری و رمز عبوری که در آزمون عمومی ثبت نام کرده اید. شرکت کنید. دقت نمایید هر کارشناس با توجه به رشته حضور خود در مرحله کشوری مسابقات آزمون تخصصی را انجام دهد.
 
آموزش ثبت نام و آزمون
 
آزمون آنلاین (فرصت آزمون به پایان رسیده است)