جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری a
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 428  -  دانلود : 451


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 372  -  دانلود : 382


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 320  -  دانلود : 373


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نرم افزار  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 417  -  دانلود : 369


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 341  -  دانلود : 354


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 355  -  دانلود : 352


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 348  -  دانلود : 348


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 369  -  دانلود : 346


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 326  -  دانلود : 346


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

  نمايش : 369  -  دانلود : 342


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 391  -  دانلود : 336


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 361  -  دانلود : 335


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 353  -  دانلود : 331


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 323  -  دانلود : 322


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 325  -  دانلود : 318


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 345  -  دانلود : 317


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 328  -  دانلود : 312


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 383  -  دانلود : 310


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 317  -  دانلود : 308


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

  نمايش : 367  -  دانلود : 304


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 309  -  دانلود : 303


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته خیاطی  - 1 مگابايت

  نمايش : 343  -  دانلود : 301


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 301  -  دانلود : 299


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

  نمايش : 343  -  دانلود : 293


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز cnc  - 1 مگابايت

  نمايش : 325  -  دانلود : 292


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 268  -  دانلود : 290


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 336  -  دانلود : 278


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر وسایل نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 357  -  دانلود : 275


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 317  -  دانلود : 272


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 322  -  دانلود : 263


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 360  -  دانلود : 262


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2688171 | بازديدکنندگان امروز: 1092 | کل بازديدکنندگان: 8480185 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8251 ثانيه