جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری a
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 425


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 363  -  دانلود : 355


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 311  -  دانلود : 349


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نرم افزار  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 407  -  دانلود : 344


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 333  -  دانلود : 330


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 343  -  دانلود : 325


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 340  -  دانلود : 323


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 360  -  دانلود : 320


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 319  -  دانلود : 320


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

  نمايش : 361  -  دانلود : 316


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 378  -  دانلود : 310


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 343  -  دانلود : 307


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 349  -  دانلود : 303


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 316  -  دانلود : 300


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 315  -  دانلود : 294


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 335  -  دانلود : 288


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 373  -  دانلود : 285


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 317  -  دانلود : 285


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

  نمايش : 355  -  دانلود : 278


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 300  -  دانلود : 278


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته خیاطی  - 1 مگابايت

  نمايش : 332  -  دانلود : 275


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 309  -  دانلود : 274


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 291  -  دانلود : 272


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز cnc  - 1 مگابايت

  نمايش : 316  -  دانلود : 266


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

  نمايش : 334  -  دانلود : 265


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 261  -  دانلود : 261


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 330  -  دانلود : 253


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر وسایل نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 349  -  دانلود : 252


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 308  -  دانلود : 247


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 348  -  دانلود : 235


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 310  -  دانلود : 235


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2661744 | بازديدکنندگان امروز: 379 | کل بازديدکنندگان: 8412269 | بازديدکنندگان آنلاین: 15 | زمان بارگزاري صفحه: 2.9502 ثانيه