جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری a
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 433  -  دانلود : 483


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 379  -  دانلود : 421


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 325  -  دانلود : 410


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نرم افزار  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 422  -  دانلود : 401


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 346  -  دانلود : 388


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 361  -  دانلود : 385


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 353  -  دانلود : 383


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 374  -  دانلود : 381


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

  نمايش : 375  -  دانلود : 380


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 330  -  دانلود : 379


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 397  -  دانلود : 374


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 368  -  دانلود : 369


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 359  -  دانلود : 366


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 326  -  دانلود : 356


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 328  -  دانلود : 354


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 349  -  دانلود : 353


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 337  -  دانلود : 349


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 322  -  دانلود : 348


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 386  -  دانلود : 343


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

  نمايش : 374  -  دانلود : 340


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 314  -  دانلود : 337


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 307  -  دانلود : 334


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته خیاطی  - 1 مگابايت

  نمايش : 349  -  دانلود : 333


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز cnc  - 1 مگابايت

  نمايش : 331  -  دانلود : 325


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

  نمايش : 345  -  دانلود : 324


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 270  -  دانلود : 323


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 340  -  دانلود : 310


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر وسایل نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 361  -  دانلود : 308


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 323  -  دانلود : 306


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 326  -  دانلود : 299


...

  ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 365  -  دانلود : 297


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2714268 | بازديدکنندگان امروز: 583 | کل بازديدکنندگان: 8562078 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8441 ثانيه