جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هفدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های نمونه کشوری
   
برنامه ها

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1102  -  دانلود : 1320


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1048  -  دانلود : 1314


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 969  -  دانلود : 1242


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 47 -  نمايش : 1065  -  دانلود : 1218


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1054  -  دانلود : 1188


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 840  -  دانلود : 1154


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 7 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 857  -  دانلود : 1144


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 813  -  دانلود : 1128


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 851  -  دانلود : 1119


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 7 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 731  -  دانلود : 1111


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 848  -  دانلود : 1110


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 17 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 874  -  دانلود : 1109


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 831  -  دانلود : 1091


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 6 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 789  -  دانلود : 1088


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 819  -  دانلود : 1069


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 800  -  دانلود : 1066


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 736  -  دانلود : 1054


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 787  -  دانلود : 1038


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 828  -  دانلود : 1027


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 680  -  دانلود : 1014


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 713  -  دانلود : 993


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 688  -  دانلود : 992


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 629  -  دانلود : 976


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 774  -  دانلود : 974


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

  نمايش : 653  -  دانلود : 972


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 652  -  دانلود : 969


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

  نمايش : 747  -  دانلود : 962


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 699  -  دانلود : 948


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 660  -  دانلود : 944


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 675  -  دانلود : 939


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2638453 | بازديدکنندگان امروز: 963 | کل بازديدکنندگان: 8347877 | بازديدکنندگان آنلاین: 17 | زمان بارگزاري صفحه: 2.3651 ثانيه