جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هفدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های نمونه کشوری
   
برنامه ها

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1156  -  دانلود : 1545


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1086  -  دانلود : 1530


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1025  -  دانلود : 1475


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 47 -  نمايش : 1130  -  دانلود : 1443


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1099  -  دانلود : 1400


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 907  -  دانلود : 1399


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 860  -  دانلود : 1362


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 7 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 906  -  دانلود : 1353


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 17 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 915  -  دانلود : 1327


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 878  -  دانلود : 1324


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 881  -  دانلود : 1321


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 7 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 762  -  دانلود : 1314


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 862  -  دانلود : 1301


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 6 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 828  -  دانلود : 1299


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 835  -  دانلود : 1295


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 856  -  دانلود : 1282


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 846  -  دانلود : 1268


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 763  -  دانلود : 1258


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 854  -  دانلود : 1232


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 711  -  دانلود : 1227


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 749  -  دانلود : 1207


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 720  -  دانلود : 1197


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

  نمايش : 807  -  دانلود : 1189


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 806  -  دانلود : 1177


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 647  -  دانلود : 1173


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

  نمايش : 679  -  دانلود : 1172


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 678  -  دانلود : 1168


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 733  -  دانلود : 1166


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 685  -  دانلود : 1144


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 700  -  دانلود : 1143


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2714259 | بازديدکنندگان امروز: 573 | کل بازديدکنندگان: 8562068 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8260 ثانيه