جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هفدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های نمونه کشوری
   
برنامه ها

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1137  -  دانلود : 1446


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1072  -  دانلود : 1434


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1011  -  دانلود : 1378


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 47 -  نمايش : 1108  -  دانلود : 1350


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1086  -  دانلود : 1311


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 881  -  دانلود : 1295


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 7 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 891  -  دانلود : 1263


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 841  -  دانلود : 1259


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 17 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 905  -  دانلود : 1236


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 870  -  دانلود : 1231


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 869  -  دانلود : 1229


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 7 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 754  -  دانلود : 1226


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 850  -  دانلود : 1210


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 6 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 816  -  دانلود : 1210


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 824  -  دانلود : 1198


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 845  -  دانلود : 1189


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 828  -  دانلود : 1172


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 754  -  دانلود : 1171


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 846  -  دانلود : 1144


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 702  -  دانلود : 1133


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 741  -  دانلود : 1120


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 708  -  دانلود : 1107


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

  نمايش : 789  -  دانلود : 1099


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 794  -  دانلود : 1088


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

  نمايش : 674  -  دانلود : 1087


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 642  -  دانلود : 1087


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 669  -  دانلود : 1082


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 721  -  دانلود : 1073


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 676  -  دانلود : 1055


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 691  -  دانلود : 1054


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2688163 | بازديدکنندگان امروز: 1077 | کل بازديدکنندگان: 8480170 | بازديدکنندگان آنلاین: 15 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8810 ثانيه