جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هفدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های نمونه کشوری
   
برنامه ها

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1123  -  دانلود : 1379


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1058  -  دانلود : 1367


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 988  -  دانلود : 1304


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 47 -  نمايش : 1080  -  دانلود : 1274


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1068  -  دانلود : 1241


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 855  -  دانلود : 1217


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 7 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 874  -  دانلود : 1199


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 823  -  دانلود : 1186


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 17 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 893  -  دانلود : 1172


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 859  -  دانلود : 1166


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 7 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 742  -  دانلود : 1164


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 858  -  دانلود : 1163


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 842  -  دانلود : 1147


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 6 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 801  -  دانلود : 1141


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

  نمايش : 810  -  دانلود : 1124


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 831  -  دانلود : 1122


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 743  -  دانلود : 1107


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 803  -  دانلود : 1095


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 837  -  دانلود : 1081


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 692  -  دانلود : 1068


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 725  -  دانلود : 1049


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 695  -  دانلود : 1042


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 784  -  دانلود : 1026


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

  نمايش : 770  -  دانلود : 1026


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 634  -  دانلود : 1026


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

  نمايش : 664  -  دانلود : 1024


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 658  -  دانلود : 1021


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 710  -  دانلود : 1004


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 669  -  دانلود : 994


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 685  -  دانلود : 991


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2661736 | بازديدکنندگان امروز: 367 | کل بازديدکنندگان: 8412257 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 1.6801 ثانيه