جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > چهاردهمین مسابقات ملی مهارت > مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 2131  -  دانلود : 1871


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی وب...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2417  -  دانلود : 1681


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری طراحی گرافیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 14 -  نمايش : 1923  -  دانلود : 1589


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری طراحی گرافیک...

   سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته مکاترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2343  -  دانلود : 1372


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته مکاترونیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 0 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1448  -  دانلود : 1335


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته الکترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 12 -  نمايش : 1738  -  دانلود : 1321


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته الکترونیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی  - 0 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1468  -  دانلود : 1302


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد (خیاطی)  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1817  -  دانلود : 1291


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد (خیاطی)...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1537  -  دانلود : 1229


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اتومبیل  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1339  -  دانلود : 1222


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اتومبیل...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1605  -  دانلود : 1199


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1545  -  دانلود : 1176


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1306  -  دانلود : 1132


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی به صورت تستی با پاسخ نامه...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کابینت سازی چوبی  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1042  -  دانلود : 1070


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کابینت سازی چوبی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1412  -  دانلود : 1055


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1373  -  دانلود : 1043


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته اتصالات  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1122  -  دانلود : 1008


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته اتصالات...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته صافکاری  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 986  -  دانلود : 995


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته صافکاری...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1119  -  دانلود : 982


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1148  -  دانلود : 973


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1026  -  دانلود : 965


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1105  -  دانلود : 955


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آچرچینی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1085  -  دانلود : 946


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آچرچینی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1730  -  دانلود : 912


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جواهرسازی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته قنادی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1858  -  دانلود : 895


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته قنادی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تراش CNC  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1043  -  دانلود : 877


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تراش CNC...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1009  -  دانلود : 844


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فرز CNC...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته نقاشی خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 1052  -  دانلود : 773


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2638447 | بازديدکنندگان امروز: 946 | کل بازديدکنندگان: 8347860 | بازديدکنندگان آنلاین: 19 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8421 ثانيه