جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > چهاردهمین مسابقات ملی مهارت > مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 17 -  نمايش : 2183  -  دانلود : 2001


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی وب...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2457  -  دانلود : 1850


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته رباتیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری طراحی گرافیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 14 -  نمايش : 1961  -  دانلود : 1710


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری طراحی گرافیک...

   سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته مکاترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2379  -  دانلود : 1502


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته مکاترونیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1472  -  دانلود : 1446


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته الکترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 12 -  نمايش : 1774  -  دانلود : 1445


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته الکترونیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی  - 0 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1512  -  دانلود : 1424


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تاسیسات الکتریکی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد (خیاطی)  - 0 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1844  -  دانلود : 1404


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری مد (خیاطی)...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1573  -  دانلود : 1346


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کنترل صنعتی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اتومبیل  - 0 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1379  -  دانلود : 1339


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اتومبیل...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1639  -  دانلود : 1313


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1589  -  دانلود : 1297


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1343  -  دانلود : 1243


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته ساخت و تولید تیمی به صورت تستی با پاسخ نامه...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کابینت سازی چوبی  - 0 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1081  -  دانلود : 1240


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کابینت سازی چوبی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته اتصالات  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1158  -  دانلود : 1179


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته اتصالات...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1444  -  دانلود : 1176


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جوشکاری...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1405  -  دانلود : 1156


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته طراحی فضای سبز...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته صافکاری  - 0 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1046  -  دانلود : 1137


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته صافکاری...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی  - 0 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1189  -  دانلود : 1102


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته برودتی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1142  -  دانلود : 1093


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 0 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1060  -  دانلود : 1081


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1135  -  دانلود : 1071


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته لوله کشی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آچرچینی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1108  -  دانلود : 1056


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته آچرچینی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1761  -  دانلود : 1024


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته جواهرسازی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته قنادی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1880  -  دانلود : 1007


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته قنادی...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تراش CNC  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1072  -  دانلود : 987


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته تراش CNC...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1077  -  دانلود : 958


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته فرز CNC...

  سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته نقاشی خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 1078  -  دانلود : 885


سوالات مرحله شهرستانی چهاردهمین مسابقات ملی مهارت رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2706201 | بازديدکنندگان امروز: 258 | کل بازديدکنندگان: 8535689 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8461 ثانيه