جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های کشوری
   
برنامه ها

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2038  -  دانلود : 1470


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1816  -  دانلود : 1323


رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1567  -  دانلود : 1297


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1496  -  دانلود : 1283


رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1915  -  دانلود : 1278


رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1543  -  دانلود : 1263


رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1779  -  دانلود : 1249


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1597  -  دانلود : 1145


رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1738  -  دانلود : 1134


رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1413  -  دانلود : 1092


رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1300  -  دانلود : 1025


رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1437  -  دانلود : 1013


رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1317  -  دانلود : 997


رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1743  -  دانلود : 994


رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1512  -  دانلود : 978


رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1410  -  دانلود : 972


رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1353  -  دانلود : 966


رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1520  -  دانلود : 929


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1535  -  دانلود : 897


رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1439  -  دانلود : 897


رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1455  -  دانلود : 884


رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1434  -  دانلود : 817


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2661747 | بازديدکنندگان امروز: 382 | کل بازديدکنندگان: 8412272 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 2.1991 ثانيه