جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های کشوری
   
برنامه ها

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2058  -  دانلود : 1584


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1833  -  دانلود : 1447


رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1583  -  دانلود : 1403


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1507  -  دانلود : 1383


رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1934  -  دانلود : 1383


رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1561  -  دانلود : 1370


رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1792  -  دانلود : 1355


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1609  -  دانلود : 1248


رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1751  -  دانلود : 1236


رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1433  -  دانلود : 1197


رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1320  -  دانلود : 1131


رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1429  -  دانلود : 1081


رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1448  -  دانلود : 1076


رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1372  -  دانلود : 1071


رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1757  -  دانلود : 1065


رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1334  -  دانلود : 1057


رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1532  -  دانلود : 1040


رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1530  -  دانلود : 991


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1460  -  دانلود : 960


رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1550  -  دانلود : 956


رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1476  -  دانلود : 947


رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1444  -  دانلود : 877


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2714271 | بازديدکنندگان امروز: 586 | کل بازديدکنندگان: 8562081 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 1.3931 ثانيه