جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های کشوری
   
برنامه ها

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2022  -  دانلود : 1436


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1803  -  دانلود : 1287


رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1554  -  دانلود : 1264


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1481  -  دانلود : 1251


رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1901  -  دانلود : 1244


رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1531  -  دانلود : 1227


رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1766  -  دانلود : 1214


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1588  -  دانلود : 1114


رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1727  -  دانلود : 1103


رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1401  -  دانلود : 1061


رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1288  -  دانلود : 994


رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1423  -  دانلود : 992


رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1305  -  دانلود : 977


رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1732  -  دانلود : 974


رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1502  -  دانلود : 959


رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1397  -  دانلود : 940


رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1342  -  دانلود : 933


رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1509  -  دانلود : 907


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1425  -  دانلود : 877


رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1524  -  دانلود : 876


رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1442  -  دانلود : 866


رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1423  -  دانلود : 799


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2638464 | بازديدکنندگان امروز: 985 | کل بازديدکنندگان: 8347899 | بازديدکنندگان آنلاین: 18 | زمان بارگزاري صفحه: 2.2331 ثانيه