جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های کشوری
   
برنامه ها

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2047  -  دانلود : 1519


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1827  -  دانلود : 1374


رشته طراحی وب- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1576  -  دانلود : 1342


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1503  -  دانلود : 1325


رشته پشتیبانی شبکه- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1925  -  دانلود : 1322


رشته مکاترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1552  -  دانلود : 1308


رشته الکترونیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1786  -  دانلود : 1294


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1605  -  دانلود : 1190


رشته طراحی فضای سبز- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1746  -  دانلود : 1177


رشته نرم افزار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1425  -  دانلود : 1136


رشته کابینت سازی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1309  -  دانلود : 1068


رشته فناوری خودرو- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1443  -  دانلود : 1041


رشته تراش CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1751  -  دانلود : 1026


رشته خیاطی - مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1327  -  دانلود : 1024


رشته کاشیکاری کف و دیوار- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1419  -  دانلود : 1017


رشته قالیبافی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1363  -  دانلود : 1011


رشته منبت کاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1523  -  دانلود : 1003


رشته رباتیک- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1526  -  دانلود : 954


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1449  -  دانلود : 926


رشته جوشکاری- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1544  -  دانلود : 923


رشته فرز CNC- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1468  -  دانلود : 911


رشته برودتی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1440  -  دانلود : 845


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2688174 | بازديدکنندگان امروز: 1097 | کل بازديدکنندگان: 8480190 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 1.4850 ثانيه