جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 25 -  نمايش : 2683  -  دانلود : 2280


رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2100  -  دانلود : 1913


رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 2140  -  دانلود : 1896


رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 17 -  نمايش : 2361  -  دانلود : 1863


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 21 -  نمايش : 1993  -  دانلود : 1638


رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1644  -  دانلود : 1617


رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1891  -  دانلود : 1612


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 2034  -  دانلود : 1603


رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2036  -  دانلود : 1590


رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1990  -  دانلود : 1570


رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1790  -  دانلود : 1569


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1931  -  دانلود : 1529


رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1916  -  دانلود : 1525


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1895  -  دانلود : 1516


رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1322  -  دانلود : 1429


رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1409  -  دانلود : 1427


رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1599  -  دانلود : 1417


رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1676  -  دانلود : 1397


رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1479  -  دانلود : 1342


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1457  -  دانلود : 1286


رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1593  -  دانلود : 1189


رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1426  -  دانلود : 1176


رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1520  -  دانلود : 1175


رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1730  -  دانلود : 1138


رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1600  -  دانلود : 1129


رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1603  -  دانلود : 1118


رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1468  -  دانلود : 1113


رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1617  -  دانلود : 1111


رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2714262 | بازديدکنندگان امروز: 576 | کل بازديدکنندگان: 8562071 | بازديدکنندگان آنلاین: 13 | زمان بارگزاري صفحه: 1.7271 ثانيه