جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 25 -  نمايش : 2630  -  دانلود : 2129


رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2070  -  دانلود : 1773


رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 2107  -  دانلود : 1754


رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 17 -  نمايش : 2324  -  دانلود : 1718


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 21 -  نمايش : 1963  -  دانلود : 1499


رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1601  -  دانلود : 1476


رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1855  -  دانلود : 1473


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 2005  -  دانلود : 1464


رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1996  -  دانلود : 1446


رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1963  -  دانلود : 1427


رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1755  -  دانلود : 1414


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1888  -  دانلود : 1377


رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1869  -  دانلود : 1375


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1853  -  دانلود : 1370


رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1286  -  دانلود : 1288


رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1362  -  دانلود : 1284


رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1567  -  دانلود : 1276


رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1641  -  دانلود : 1262


رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1449  -  دانلود : 1196


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1431  -  دانلود : 1146


رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1560  -  دانلود : 1052


رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1394  -  دانلود : 1039


رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1490  -  دانلود : 1038


رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1704  -  دانلود : 998


رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1577  -  دانلود : 990


رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1565  -  دانلود : 976


رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1586  -  دانلود : 970


رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1435  -  دانلود : 969


رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2638456 | بازديدکنندگان امروز: 966 | کل بازديدکنندگان: 8347880 | بازديدکنندگان آنلاین: 15 | زمان بارگزاري صفحه: 2.1972 ثانيه