جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 25 -  نمايش : 2647  -  دانلود : 2166


رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2082  -  دانلود : 1806


رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 2119  -  دانلود : 1789


رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 17 -  نمايش : 2339  -  دانلود : 1752


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 21 -  نمايش : 1977  -  دانلود : 1532


رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1868  -  دانلود : 1508


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1616  -  دانلود : 1508


رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 2018  -  دانلود : 1497


رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2016  -  دانلود : 1482


رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1976  -  دانلود : 1463


رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1770  -  دانلود : 1455


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1907  -  دانلود : 1416


رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1885  -  دانلود : 1407


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1868  -  دانلود : 1406


رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1377  -  دانلود : 1319


رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1298  -  دانلود : 1319


رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1578  -  دانلود : 1312


رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1657  -  دانلود : 1296


رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1462  -  دانلود : 1231


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1442  -  دانلود : 1179


رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1574  -  دانلود : 1086


رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1500  -  دانلود : 1071


رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1407  -  دانلود : 1070


رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1715  -  دانلود : 1031


رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1587  -  دانلود : 1023


رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1582  -  دانلود : 1010


رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1600  -  دانلود : 1004


رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1448  -  دانلود : 1002


رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2661739 | بازديدکنندگان امروز: 370 | کل بازديدکنندگان: 8412260 | بازديدکنندگان آنلاین: 12 | زمان بارگزاري صفحه: 1.7951 ثانيه