جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > دهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های مرحله شهرستانی
   
برنامه ها

  رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 25 -  نمايش : 2669  -  دانلود : 2217


رشته طراحی وب- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2091  -  دانلود : 1850


رشته مکاترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 2131  -  دانلود : 1832


رشته رباتیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 17 -  نمايش : 2355  -  دانلود : 1802


رشته فناوری طراحی گرافیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 21 -  نمايش : 1988  -  دانلود : 1576


رشته فناوری اطلاعات نرم افزار- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1631  -  دانلود : 1552


رشته طراحی فضای سبز- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1879  -  دانلود : 1551


رشته ساخت و تولید تیمی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 2027  -  دانلود : 1541


رشته الکترونیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 2026  -  دانلود : 1527


رشته خیاطی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1984  -  دانلود : 1509


رشته فناوری اطلاعات پشتیبانی شبکه- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1783  -  دانلود : 1503


رشته طراحی مهندسی مکانیک CADD- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1919  -  دانلود : 1462


رشته کنترل صنعتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1901  -  دانلود : 1456


رشته تأسیسات الکتریکی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1879  -  دانلود : 1447


رشته جوشکاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1317  -  دانلود : 1369


رشته کاشیکاری دیوار و کف- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1395  -  دانلود : 1364


رشته برودتی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1589  -  دانلود : 1354


رشته پلی مکانیک- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1667  -  دانلود : 1337


رشته فناوری خودرو- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1471  -  دانلود : 1277


رشته لوله کشی و گرمایشی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1451  -  دانلود : 1222


رشته منبت کاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1585  -  دانلود : 1130


رشته آجرچینی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1510  -  دانلود : 1115


رشته قنادی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1420  -  دانلود : 1112


رشته کابینت سازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1722  -  دانلود : 1075


رشته فرز CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1595  -  دانلود : 1066


رشته نجاری- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1593  -  دانلود : 1057


رشته جواهرسازی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

  نمايش : 1458  -  دانلود : 1051


رشته قالیبافی- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

  رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1609  -  دانلود : 1047


رشته تراش CNC- مرحله شهرستانی دهمین مسابقات ملی مهارت...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2688166 | بازديدکنندگان امروز: 1081 | کل بازديدکنندگان: 8480174 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 1.8551 ثانيه