دانلود : برنامه آموزشی رشته تراش CNC           حجم فایل 34 KB
   دانلود : برنامه آموزشي رشته فناوري اطلاعات - نرم افزار           حجم فایل 35 KB
   دانلود : برنامه آموزشي رشته نجاري(اتصالات چوبي)           حجم فایل 149 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 35 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته طراحی صفحات وب           حجم فایل 31 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته ساخت و تولید           حجم فایل 35 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته رباتیک           حجم فایل 46 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته مكاترونيك           حجم فایل 97 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته كنترل صنعتي           حجم فایل 50 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته جوشكاري           حجم فایل 97 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته فرز CNC           حجم فایل 260 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته فناوری خودرو           حجم فایل 30 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته فناوری اطلاعات - شبکه           حجم فایل 300 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته الکترونیک           حجم فایل 30 KB
   دانلود : برنامه آموزشی رشته برودتی           حجم فایل 45 KB