پروژه های مرحله کشوری
نتايج دوازدهمين دوره مسابقات ملي مهارت
نکات مهم و قابل توجه رشته ساخت و تولید تیمی
پروژه های نمونه کشوری
 ابزار تجهیزات و مواد مصرفی دوازدهمین مسابقات مرحله کشوری
ابزار همراه رقابتکنندگان دوازدهمین مسابقات مرحله کشوری
مکاتبات مهم دفتر مسابقات با مناطق
مهم> لیست رقابت کنندگان مرحله کشوری به تفکیک استان- نسخه نهایی

 

   دانلود : رده بندی استانها در دوازدهمین مسابقات ملی مهارت بر حسب تعداد مدال           حجم فایل 53 KB
   دانلود : رده بندي استانها در دوازدهمين مسابقات ملي مهارت بر حسب ميانگين امتيازات           حجم فایل 51 KB
   دانلود : نتايج دوازدهمين مسابقات ملي مهارت به تفكيك استان           حجم فایل 264 KB
   دانلود : کارت شناسایی رقابت کنندگان در تهران           حجم فایل 324 KB
   دانلود : کارت شناسایی رقابت کنندگان در مرکز تربیت مربی           حجم فایل 1329 KB
   دانلود : فرم حضور و غیاب کارشناسان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته           حجم فایل 313 KB
   دانلود : فرم خام طراحی پروژه دوازدهمین مسابقات ملی مهارت-١٣٩٠           حجم فایل 356 KB
   دانلود : فرم های ٦-٥-٥A برای طراحی پروژه (WORD)           حجم فایل 13 KB
   دانلود : کارت شناسایی رقابت کنندگان در کرج           حجم فایل 1724 KB
   دانلود : تقسیم بندی رشته های تراش و فرز CNC           حجم فایل 77 KB
   دانلود : تعداد رقابت کنندگان و کارشناسان دوازدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک جنسیت و محل برگزاری           حجم فایل 73 KB
   دانلود : کارت شناسایی کارشناسان مستقر در تهران           حجم فایل 1839 KB
   دانلود : کارت شناسایی کارشناسان مستقر در مرکز تربیت مربی           حجم فایل 1837 KB
   دانلود : کارت شناسایی کارشناسان مستقر در کرج           حجم فایل 1838 KB
   دانلود : طرح بنر مخصوص تیم های رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 63 KB
   دانلود : توضیحات در خصوص نوع خودروهای مورد استفاده در مسابقه رشته فناوری اتومبیل           حجم فایل 36 KB
   دانلود : لیست کارشناسان مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته           حجم فایل 208 KB
   دانلود : لیست کارشناسان مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان           حجم فایل 221 KB
   دانلود : لیست رقابت کنندگان مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته           حجم فایل 208 KB
   دانلود : لیست رقابت کنندگان مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان           حجم فایل 225 KB
   دانلود : رشته های مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت ١٣٩٠           حجم فایل 55 KB
   دانلود : اسامی و شماره تلفن کارشناسان مسئول دوازدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 40 KB
   دانلود : آدرس محل های برگزاری رشته های دوازدهمین مسابقات ملی مهارت -1390           حجم فایل 71 KB
   دانلود : برنامه زمان بندی مرحله کشوری دوازدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 63 KB
   دانلود : راهنمای ورود اطلاعات رقابت کنندگان دوازدهمین دوره به پرتال           حجم فایل 369 KB
   دانلود : منشور دوازدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 2079 KB