جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 533  -  دانلود : 618


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 525  -  دانلود : 581


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 462  -  دانلود : 570


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد - خیاطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 482  -  دانلود : 558


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 458  -  دانلود : 552


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 473  -  دانلود : 539


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 539  -  دانلود : 538


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 454  -  دانلود : 529


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 483  -  دانلود : 527


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 408  -  دانلود : 516


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 413  -  دانلود : 509


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 418  -  دانلود : 501


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 532  -  دانلود : 500


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 499  -  دانلود : 493


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 440  -  دانلود : 488


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 481


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 430  -  دانلود : 473


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی و توسعه وب  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 492  -  دانلود : 457


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 392  -  دانلود : 455


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 468  -  دانلود : 449


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 496  -  دانلود : 440


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 441  -  دانلود : 438


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 403  -  دانلود : 437


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 484  -  دانلود : 420


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 385  -  دانلود : 416


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 374  -  دانلود : 409


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 449  -  دانلود : 406


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 434  -  دانلود : 403


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته معماری سنگ تراشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 371  -  دانلود : 388


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 454  -  دانلود : 374


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 380  -  دانلود : 359


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 404  -  دانلود : 350


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 360  -  دانلود : 337


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 387  -  دانلود : 328


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه های کابلی  - 1 مگابايت

  نمايش : 407  -  دانلود : 324


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 409  -  دانلود : 313


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2661711 | بازديدکنندگان امروز: 318 | کل بازديدکنندگان: 8412208 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 2.4961 ثانيه