جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 541  -  دانلود : 644


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 530  -  دانلود : 609


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 469  -  دانلود : 596


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد - خیاطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 490  -  دانلود : 585


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 465  -  دانلود : 579


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 481  -  دانلود : 570


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 545  -  دانلود : 563


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 460  -  دانلود : 555


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 490  -  دانلود : 553


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 413  -  دانلود : 543


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 535


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 540  -  دانلود : 527


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 422  -  دانلود : 526


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 506  -  دانلود : 521


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 445  -  دانلود : 513


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 424  -  دانلود : 507


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 438  -  دانلود : 499


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی و توسعه وب  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 503  -  دانلود : 486


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 399  -  دانلود : 483


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 477  -  دانلود : 478


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 502  -  دانلود : 468


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 446  -  دانلود : 466


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 409  -  دانلود : 465


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 490  -  دانلود : 449


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 390  -  دانلود : 442


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 440  -  دانلود : 435


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 380  -  دانلود : 433


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 454  -  دانلود : 433


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته معماری سنگ تراشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 376  -  دانلود : 415


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 465  -  دانلود : 404


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 387  -  دانلود : 384


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 409  -  دانلود : 375


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 365  -  دانلود : 363


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 392  -  دانلود : 353


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه های کابلی  - 1 مگابايت

  نمايش : 413  -  دانلود : 351


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 414  -  دانلود : 340


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2688136 | بازديدکنندگان امروز: 1003 | کل بازديدکنندگان: 8480096 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 2.3271 ثانيه