جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 529  -  دانلود : 598


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 516  -  دانلود : 553


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 459  -  دانلود : 548


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد - خیاطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 477  -  دانلود : 538


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 454  -  دانلود : 531


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 468  -  دانلود : 516


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 535  -  دانلود : 515


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 450  -  دانلود : 509


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 478  -  دانلود : 504


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 404  -  دانلود : 496


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 410  -  دانلود : 486


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 413  -  دانلود : 478


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 526  -  دانلود : 476


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 493  -  دانلود : 471


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 435  -  دانلود : 469


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 416  -  دانلود : 461


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 424  -  دانلود : 451


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 389  -  دانلود : 435


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی و توسعه وب  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 486  -  دانلود : 434


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 463  -  دانلود : 428


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 436  -  دانلود : 418


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 491  -  دانلود : 417


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 400  -  دانلود : 417


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 479  -  دانلود : 397


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 381  -  دانلود : 394


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 370  -  دانلود : 386


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 444  -  دانلود : 384


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 431  -  دانلود : 376


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته معماری سنگ تراشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 368  -  دانلود : 369


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 451  -  دانلود : 355


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 376  -  دانلود : 337


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 397  -  دانلود : 327


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 355  -  دانلود : 315


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 383  -  دانلود : 308


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه های کابلی  - 1 مگابايت

  نمايش : 403  -  دانلود : 305


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 405  -  دانلود : 291


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2638428 | بازديدکنندگان امروز: 897 | کل بازديدکنندگان: 8347811 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 3.1222 ثانيه