جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت > ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی
   
برنامه ها

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 549  -  دانلود : 681


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 538  -  دانلود : 644


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

  نمايش : 475  -  دانلود : 632


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد - خیاطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 496  -  دانلود : 622


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 470  -  دانلود : 615


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 488  -  دانلود : 608


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 551  -  دانلود : 601


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 468  -  دانلود : 594


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 497  -  دانلود : 589


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 579


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 425  -  دانلود : 572


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 545  -  دانلود : 563


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 427  -  دانلود : 562


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 514  -  دانلود : 561


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 452  -  دانلود : 550


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 429  -  دانلود : 544


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 443  -  دانلود : 534


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی و توسعه وب  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 511  -  دانلود : 522


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 406  -  دانلود : 521


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 483  -  دانلود : 515


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 507  -  دانلود : 508


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 453  -  دانلود : 503


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته نجاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 414  -  دانلود : 499


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 499  -  دانلود : 493


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته گچکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 396  -  دانلود : 481


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 446  -  دانلود : 477


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 386  -  دانلود : 471


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 463  -  دانلود : 470


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته معماری سنگ تراشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 381  -  دانلود : 448


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 470  -  دانلود : 438


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 1 مگابايت

  نمايش : 392  -  دانلود : 419


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 415  -  دانلود : 411


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تکنولوژی آب  - 1 مگابايت

  نمايش : 371  -  دانلود : 397


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته کار بر روی صفحات فلزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 398  -  دانلود : 388


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته شبکه های کابلی  - 1 مگابايت

  نمايش : 423  -  دانلود : 386


...

  ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه سنگین  - 1 مگابايت

  نمايش : 420  -  دانلود : 374


...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2714233 | بازديدکنندگان امروز: 532 | کل بازديدکنندگان: 8562027 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 2.0340 ثانيه