جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هفدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های استانی
   
برنامه ها

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 1 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 1797  -  دانلود : 2642


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1316  -  دانلود : 2348


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 1 مگابايت

  نمايش : 1249  -  دانلود : 2135


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 41 -  نمايش : 1071  -  دانلود : 2006


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1105  -  دانلود : 2005


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1049  -  دانلود : 1969


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 980  -  دانلود : 1952


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 998  -  دانلود : 1940


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

  نمايش : 998  -  دانلود : 1939


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 68 -  نمايش : 1304  -  دانلود : 1935


پروژه استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 907  -  دانلود : 1894


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 915  -  دانلود : 1875


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 765  -  دانلود : 1833


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 709  -  دانلود : 1744


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 724  -  دانلود : 1714


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

  نمايش : 601  -  دانلود : 1699


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 766  -  دانلود : 1695


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 695  -  دانلود : 1687


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 634  -  دانلود : 1678


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 736  -  دانلود : 1678


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 678  -  دانلود : 1675


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 700  -  دانلود : 1667


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 741  -  دانلود : 1621


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته گل آرایی  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 698  -  دانلود : 1604


پروژه استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته گل آرایی...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 690  -  دانلود : 1573


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 653  -  دانلود : 1554


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 563  -  دانلود : 1539


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

  پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 588  -  دانلود : 1527


پروژه مرحله استانی هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885474 | بازديدکنندگان امروز: 6 | کل بازديدکنندگان: 9204987 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 3.6272 ثانيه