جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > هفدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های نمونه کشوری
   
برنامه ها

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 1280  -  دانلود : 2144


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1  - 1 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1222  -  دانلود : 2094


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 1...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 0 مگابايت

     نظرات : 52 -  نمايش : 1358  -  دانلود : 2094


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1209  -  دانلود : 2074


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1096  -  دانلود : 2040


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 942  -  دانلود : 2019


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1216  -  دانلود : 1982


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک  - 7 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 1050  -  دانلود : 1968


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 17 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 1050  -  دانلود : 1916


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 948  -  دانلود : 1892


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 928  -  دانلود : 1890


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 984  -  دانلود : 1885


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی  - 1 مگابايت

  نمايش : 943  -  دانلود : 1868


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته قنادی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 0 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 985  -  دانلود : 1868


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اطلاعات راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 960  -  دانلود : 1856


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 7 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 813  -  دانلود : 1823


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی  - 6 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 881  -  دانلود : 1810


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC  - 1 مگابايت

  نمايش : 844  -  دانلود : 1787


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 789  -  دانلود : 1780


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته رباتیک- نسخه 2...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی  - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 925  -  دانلود : 1771


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 824  -  دانلود : 1753


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 838  -  دانلود : 1753


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری اتومبیل...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی  - 0 مگابايت

  نمايش : 893  -  دانلود : 1741


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 798  -  دانلود : 1735


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC  - 0 مگابايت

  نمايش : 788  -  دانلود : 1700


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 743  -  دانلود : 1691


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 704  -  دانلود : 1689


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته آکواترونیک...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 861  -  دانلود : 1682


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 743  -  دانلود : 1664


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

  پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 0 مگابايت

  نمايش : 742  -  دانلود : 1658


پروژه نمونه کشوری هفدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885459 | بازديدکنندگان امروز: 555 | کل بازديدکنندگان: 9204941 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 4.1692 ثانيه