جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات ملی مهارت > شانزدهمین مسابقات ملی مهارت > پروژه های نمونه کشوری
   
برنامه ها

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته طراحی وب  - 61 مگابايت

     نظرات : 20 -  نمايش : 1100  -  دانلود : 1532


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته طراحی وب...

  پروژه نمونه کشوری رشته ساخت و تولید تیمی - ویرایش جدید (آذر 94)  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1988  -  دانلود : 1513


پروژه نمونه کشوری رشته ساخت و تولید تیمی - ویرایش جدید (آذر 94)...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته کنترل صنعتی  - 1 مگابايت

     نظرات : 19 -  نمايش : 1070  -  دانلود : 1490


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته کنترل صنعتی...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته رباتیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 32 -  نمايش : 1034  -  دانلود : 1451


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته رباتیک...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته تاسیسات الکتریکی  - 1 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1043  -  دانلود : 1377


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته تاسیسات الکتریکی...

   پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته تبرید و تهویه (اصلاحی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 805  -  دانلود : 1368


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته تبرید و تهویه (((اصلاحی)))...

   پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته طراحی فضای سبز (اصلاحی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 826  -  دانلود : 1340


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته طراحی فضای سبز (((اصلاحی)))...

   پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته فناوری اتومبیل (اصلاحی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 810  -  دانلود : 1315


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته فناوری اتومبیل ((((اصلاحی))))...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته جوشکاری (اصلاحیه)  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1143  -  دانلود : 1314


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته جوشکاری (اصلاحیه - 9/10/94)...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1009  -  دانلود : 1308


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته طراحی مهندسی مکانیک...

   پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته آشپزی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 998  -  دانلود : 1292


...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته لوله کشی و گرمایشی  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 908  -  دانلود : 1289


...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته تراشcnc  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 901  -  دانلود : 1281


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته تراشcnc...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته قنادی (اصلاحی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 809  -  دانلود : 1273


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته قنادی ((((اصلاحی))))...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 909  -  دانلود : 1241


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته آجرچینی...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 791  -  دانلود : 1238


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 905  -  دانلود : 1219


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  شرح فنی رشته جوشکاری- مرحله کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت  - 1 مگابايت

  نمايش : 576  -  دانلود : 1176


شرح فنی رشته جوشکاری- مرحله کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت...

   پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته نقاشی خودرو (اصلاحی)  - 1 مگابايت

  نمايش : 712  -  دانلود : 1166


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته نقاشی خودرو (((اصلاحی)))...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (اصلاحیه)  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1074  -  دانلود : 1146


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته فناوری مد (اصلاحیه)...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته آکواترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 13 -  نمايش : 821  -  دانلود : 1135


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته آکواترونیک...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 732  -  دانلود : 1129


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته صافکاری  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1006  -  دانلود : 1099


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت _ رشته صافکاری...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت_ رشته مکاترونیک  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 941  -  دانلود : 1064


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت_ رشته مکاترونیک...

  توضیحات نقشه پروژه نمونه کشوری _ رشته طراحی فضای سبز   - 0 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 699  -  دانلود : 1061


توضیحات نقشه پروژه نمونه کشوری _ رشته طراحی فضای سبز ...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 782  -  دانلود : 1055


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته کابینت سازی...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات (اصلاحیه)  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 741  -  دانلود : 1054


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشته اتصالات (((اصلاحیه)))...

  پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشه جواهرسازی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 884  -  دانلود : 885


پروژه نمونه کشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت - رشه جواهرسازی...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885471 | بازديدکنندگان امروز: 592 | کل بازديدکنندگان: 9204978 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 3.3672 ثانيه