جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات بين المللي مهارت > چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت > پروژه های چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - 2017
   
برنامه ها

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته الکترونیک  - 27 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 335  -  دانلود : 485


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته الکترونیک...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 355  -  دانلود : 483


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری خودرو...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک  - 1500 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 339  -  دانلود : 449


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری طراحی گرافیک...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مکاترونیک  - 98 مگابايت

  نمايش : 254  -  دانلود : 445


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مکاترونیک...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک  - 118 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 319  -  دانلود : 434


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی مهندسی مکانیک...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه  - 14 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 316  -  دانلود : 433


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 27 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 299  -  دانلود : 417


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 1 مگابايت

  نمايش : 242  -  دانلود : 402


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تبرید و تهویه...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فرز CNC  - 4 مگابايت

  نمايش : 226  -  دانلود : 396


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فرز CNC...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته پلی مکانیک و اتوماسیون  - 11 مگابايت

  نمايش : 193  -  دانلود : 394


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته پلی مکانیک و اتوماسیون...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته سازه های چوبی  - 15 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 231  -  دانلود : 394


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته سازه های چوبی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته جوشکاری  - 15 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 265  -  دانلود : 381


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته جوشکاری...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدلسازی اولیه  - 16 مگابايت

  نمايش : 212  -  دانلود : 380


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدلسازی اولیه...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 14 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 211  -  دانلود : 378


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی فضای سبز...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 213  -  دانلود : 374


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 228  -  دانلود : 372


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی خودرو...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مهندسی پلاستیک جامدات  - 4 مگابايت

  نمايش : 196  -  دانلود : 368


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مهندسی پلاستیک جامدات...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته سلامت و مراقبت اجتماعی  - 6 مگابايت

  نمايش : 233  -  دانلود : 368


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته سلامت و مراقبت اجتماعی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته اتصالات چوبی  - 154 مگابايت

  نمايش : 223  -  دانلود : 365


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته اتصالات چوبی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته آشپزی  - 2 مگابايت

  نمايش : 293  -  دانلود : 364


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته آشپزی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی  - 8 مگابايت

  نمايش : 212  -  دانلود : 364


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و تولید تیمی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تراش CNC  - 14 مگابايت

  نمايش : 215  -  دانلود : 360


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تراش CNC...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته کابینت سازی چوبی  - 24 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 229  -  دانلود : 360


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته کابینت سازی چوبی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته چیدمان فروشگاهی و طراحی ویترین  - 1 مگابايت

  نمايش : 177  -  دانلود : 358


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته چیدمان فروشگاهی و طراحی ویترین...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 10 مگابايت

  نمايش : 187  -  دانلود : 355


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته صافکاری خودرو...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته قنادی و شیرینی پزی  - 3 مگابايت

  نمايش : 199  -  دانلود : 351


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته قنادی و شیرینی پزی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین  - 23 مگابايت

  نمايش : 221  -  دانلود : 351


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مکانیک آسیاب های صنعتی  - 21 مگابايت

  نمايش : 195  -  دانلود : 351


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مکانیک آسیاب های صنعتی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری هواپیما  - 5 مگابايت

  نمايش : 274  -  دانلود : 348


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تعمیر و نگهداری هواپیما...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته شبکه های کابلی  - 10 مگابايت

  نمايش : 206  -  دانلود : 348


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته شبکه های کابلی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته بازیهای دیجیتال سه بعدی  - 12 مگابايت

  نمايش : 194  -  دانلود : 347


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته بازیهای دیجیتال سه بعدی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته معماری سنگی  - 26 مگابايت

  نمايش : 210  -  دانلود : 346


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته معماری سنگی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری صفحات فلزی  - 5 مگابايت

  نمايش : 210  -  دانلود : 345


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری صفحات فلزی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و ساز فلزی  - 2 مگابايت

  نمايش : 204  -  دانلود : 343


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و ساز فلزی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تکنولوژی رسانه ای چاپ  - 1 مگابايت

  نمايش : 228  -  دانلود : 342


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تکنولوژی رسانه ای چاپ...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری آب  - 25 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 207  -  دانلود : 340


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری آب...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته نانوایی  - 3 مگابايت

  نمايش : 244  -  دانلود : 338


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته نانوایی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 208  -  دانلود : 334


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته خدمات رستوران داری  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 205  -  دانلود : 332


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته خدمات رستوران داری...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته آرایش مو  - 1 مگابايت

  نمايش : 210  -  دانلود : 331


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته آرایش مو...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 3 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 408  -  دانلود : 219


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 7 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 293  -  دانلود : 140


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته کنترل صنعتی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 264  -  دانلود : 139


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری مد (خیاطی)...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته رباتیک  - 4 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 266  -  دانلود : 135


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته رباتیک...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 3 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 325  -  دانلود : 132


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته جواهرسازی  - 2 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 313  -  دانلود : 128


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته جواهرسازی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته گل آرایی  - 3 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 241  -  دانلود : 87


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته گل آرایی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مراقبت زیبایی  - 1 مگابايت

  نمايش : 203  -  دانلود : 69


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته مراقبت زیبایی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته آجرچینی  - 10 مگابايت

  نمايش : 233  -  دانلود : 69


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته آجرچینی...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی و دکوراسیون  - 3 مگابايت

  نمايش : 194  -  دانلود : 66


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی و دکوراسیون...

  پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته گچکاری  - 10 مگابايت

  نمايش : 190  -  دانلود : 47


پروژه چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت - رشته گچکاری...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885463 | بازديدکنندگان امروز: 569 | کل بازديدکنندگان: 9204955 | بازديدکنندگان آنلاین: 3 | زمان بارگزاري صفحه: 6.7314 ثانيه